آسان پیپر - دانلود رایگان مقاله، ترجمه فارسی مقاله

عضویت و ثبت نام

ایمیل فعالسازی برای من ارسال نشده است!

اگر ایمیل فعالسازی برای شما ارسال نشده است و یا به هر دلیلی ایمیل فعالسازی حساب کاربری از ایمیل شما پاک شده است، می توانید با مراجعه به آدرس asanpaper.com/email-confirmation ایمیل را مجددا برای خود ارسال کنید. لطفا توجه داشته باشید که بدون فعالسازی حساب کاربری خود قادر به استفاده از سیستم آسان پیپر نخواهید بود. با مراجعه به آدرس مذکور با صفحه ای مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد:

همانند تصویر فوق ایمیل خود را با دقت وارد نمایید. در صورتی که ایمیل وارد شده با ایمیلی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید مغایرت داشته باشد با خطا مواجه خواهید شد. این خطا به معنای این است که یا ایمیل خود را در هنگام ثبت نام اشتباه وارد کرده اید و یا اکنون در فرم ارسال مجدد ایمیل اشتباه می کنید. اگر در فرم ارسال مجدد ایمیل فعالسازی دقت کردید و اطمینان دارید که صحیح است، باید مجددا با آدرس ایمیل صحیح ثبت نام کنید تا ایمیل فعالسازی به دست شما برسد.